White Mountain Brook - 10 x 10, Acrylic on Panel
White Mountain Brook - 10 x 10, Acrylic on Panel
A Tiny Hike - 6 x 6, Acrylic on Panel (SOLD)
A Tiny Hike - 6 x 6, Acrylic on Panel (SOLD)
Maritime Village - 10 x 10, Acrylic on Panel
Maritime Village - 10 x 10, Acrylic on Panel
Sunbathers - 8 x 8, Acrylic on Panel
Sunbathers - 8 x 8, Acrylic on Panel
Snow Day 8 x 8, Acrylic on Panel
Snow Day 8 x 8, Acrylic on Panel
Camper - 6 x 6, Acrylic on Panel
Camper - 6 x 6, Acrylic on Panel
East Coast Rocks - 8 x 8, Acrylic on Panel
East Coast Rocks - 8 x 8, Acrylic on Panel
Jungle Climber I - 11 x 14, Acrylic on Canvas
Jungle Climber I - 11 x 14, Acrylic on Canvas
Jungle Climber II - 11 x 14, Acrylic on Canvas
Jungle Climber II - 11 x 14, Acrylic on Canvas
Beached in the Old Port - 24 x 24, Acrylic on Canvas
Beached in the Old Port - 24 x 24, Acrylic on Canvas
Morning Song - 18 x 36, Acrylic on Canvas
Morning Song - 18 x 36, Acrylic on Canvas
Market Price - 12 x 16, Acrylic on Canvas
Market Price - 12 x 16, Acrylic on Canvas
Rocky Mountain Summer - 16 x 20, Acrylic on Canvas
Rocky Mountain Summer - 16 x 20, Acrylic on Canvas
 The Tally - 18 x 24, Acrylic on Canvas
The Tally - 18 x 24, Acrylic on Canvas
Rainforest Wrangler - 5 x 7, Acrylic on Panel
Rainforest Wrangler - 5 x 7, Acrylic on Panel
Outbound Snow - 9 x 12, Acrylic on Canvas (SOLD)
Outbound Snow - 9 x 12, Acrylic on Canvas (SOLD)
Gaining Elevation, Lake Louise - 10 x 10, Acrylic on Panel
Gaining Elevation, Lake Louise - 10 x 10, Acrylic on Panel
Campsite Sunrise - 5 x 7, Acrylic on Panel
Campsite Sunrise - 5 x 7, Acrylic on Panel
Captain Dominic - 9 x 12, Acrylic on Panel
Captain Dominic - 9 x 12, Acrylic on Panel
White Mountain Brook - 10 x 10, Acrylic on Panel
A Tiny Hike - 6 x 6, Acrylic on Panel (SOLD)
Maritime Village - 10 x 10, Acrylic on Panel
Sunbathers - 8 x 8, Acrylic on Panel
Snow Day 8 x 8, Acrylic on Panel
Camper - 6 x 6, Acrylic on Panel
East Coast Rocks - 8 x 8, Acrylic on Panel
Jungle Climber I - 11 x 14, Acrylic on Canvas
Jungle Climber II - 11 x 14, Acrylic on Canvas
Beached in the Old Port - 24 x 24, Acrylic on Canvas
Morning Song - 18 x 36, Acrylic on Canvas
Market Price - 12 x 16, Acrylic on Canvas
Rocky Mountain Summer - 16 x 20, Acrylic on Canvas
 The Tally - 18 x 24, Acrylic on Canvas
Rainforest Wrangler - 5 x 7, Acrylic on Panel
Outbound Snow - 9 x 12, Acrylic on Canvas (SOLD)
Gaining Elevation, Lake Louise - 10 x 10, Acrylic on Panel
Campsite Sunrise - 5 x 7, Acrylic on Panel
Captain Dominic - 9 x 12, Acrylic on Panel
White Mountain Brook - 10 x 10, Acrylic on Panel
A Tiny Hike - 6 x 6, Acrylic on Panel (SOLD)
Maritime Village - 10 x 10, Acrylic on Panel
Sunbathers - 8 x 8, Acrylic on Panel
Snow Day 8 x 8, Acrylic on Panel
Camper - 6 x 6, Acrylic on Panel
East Coast Rocks - 8 x 8, Acrylic on Panel
Jungle Climber I - 11 x 14, Acrylic on Canvas
Jungle Climber II - 11 x 14, Acrylic on Canvas
Beached in the Old Port - 24 x 24, Acrylic on Canvas
Morning Song - 18 x 36, Acrylic on Canvas
Market Price - 12 x 16, Acrylic on Canvas
Rocky Mountain Summer - 16 x 20, Acrylic on Canvas
The Tally - 18 x 24, Acrylic on Canvas
Rainforest Wrangler - 5 x 7, Acrylic on Panel
Outbound Snow - 9 x 12, Acrylic on Canvas (SOLD)
Gaining Elevation, Lake Louise - 10 x 10, Acrylic on Panel
Campsite Sunrise - 5 x 7, Acrylic on Panel
Captain Dominic - 9 x 12, Acrylic on Panel
show thumbnails